Eerste ledenvergadering sectie CE

Op 27 oktober 2020 installeerde de voorzitter van KIVI, Joanne Meyboom de CE-afdeling tijdens haar eerste ledenvergadering. Vanwege Corona was het per zoom. Desondanks waren er 36 mensen aanwezig. Na het afhandelen van de gebruikelijke huiselijke zaken heeft het bestuur in 5 breakout-sessies de mening van de leden gevraagd. 1.…

Nieuwe griffier

  Op 12 oktober 2020 heeft drs. ing. Miguel Delcour werd aangesteld als de nieuwe directeur van KIVI en is nu de nieuwe Registrar of Chartered Engineering. Hij werd met deze nieuwe functie gefeliciteerd door de Chartered Engineers van KIVI, door de International Engineering Association en EngiNet die beiden uitkeken naar een goede samenwerking.

KIVI Grondlegger van Enginet

Op 15 september 2020 heeft de secretaris-generaal Chartered Engineering, dr.ir. Antoinette Vietsch ondertekende namens KIVI de statuten van de Europese alliantie voor wederzijdse erkenning van certificering van technische competenties, Enginet. KIVI is daarmee een van de grondleggers. De andere oprichters zijn: het Italiaanse CERT-ING Agentschap, de Société Nationale des Ingénieurs Professionnels…

De sectie Chartered Engineering heeft een bestuur

Naar aanleiding van het besluit van de Ledenraad om de activiteiten voor Chartered Engineering te organiseren in de eigen sectie Chartered Engineering, hebben de kwartiermakers Eelco Schrik en Antoinette Vietsch de nodige voorbereidingen getroffen. Deze periode wordt afgesloten met de benoeming op 30 juni 2020 door het bestuur van KIVI van de volgende ingenieurs als bestuursleden van…

Gezamenlijk lidmaatschap voor KIVI en IMarEst

Op 26 juni 2020 ondertekenden David Loosley, de Chief Executive van het Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEst) en Bart Struwe, interim Chief Executive van KIVI een samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijk lidmaatschap. Deze door de Koninklijke Nederlandse Marine onderschreven overeenkomst is het resultaat van een pilot in combinatie met de nieuwe…

KIVI blijft lid van IEA

De jaarlijkse bijeenkomst van de International Engineering Alliance, IEA, vond plaats op zoom in plaats van in Kaapstad. De secretaris-generaal Chartered Engineering, dr.ir. Antoinette Vietsch werd door het uitvoerend comité van het IPEA uitgenodigd voor een korte presentatie op 24 juni 2020 om 2.30 uur CEST. De presentatie was ter ondersteuning van de aanvraag van het lidmaatschap ...