Code of Ethics Summary

  1. We zullen rekening houden met hoe onze technische beslissingen de gezondheid en veiligheid van mensen en hun omgeving beïnvloeden. We zullen geen factoren verbergen die de veiligheid van de samenleving en het milieu beïnvloeden.
  2. We zullen belanghebbenden waarschuwen wanneer zich echte of waargenomen belangenconflicten kunnen voordoen.
  3. We zullen bijdragen aan duidelijke communicatie met betrekking tot technische producten en technologieën met betrekking tot de toepassing en mogelijke negatieve effecten.
  4. We zullen omkoping en alle vormen van corrupt gedrag afwijzen.
  5. We zullen onze conclusies, aanbevelingen en deals baseren op de meest actuele en beschikbare informatie.
  6. We zullen onze technische competentie behouden en verbeteren. We zijn bekend met onze eigen beperkingen en we zullen anderen bewust maken van deze beperkingen van onze services.
  7. We zullen de middelen vermelden die hebben bijgedragen aan onze publicaties, rapporten en alle andere componenten van onze ingenieurs. We staan ​​open voor feedback en aanbevelingen van anderen.
  8. We zullen de culturele waarden en de inwoners van de landen waarin we werken respecteren.
  9. We zullen een professionele omgeving bevorderen waarin iedereen zich veilig voelt en waar diversiteit en inclusie in al zijn vormen worden omarmd en waar onze verschillen worden gewaardeerd en gerespecteerd.
  10. We zullen streven naar een gezonde ontwikkeling en praktijk van het engineeringwerk in al zijn componenten door loyale en open samenwerking.

Je kunt hieronder de volledige ethische code raadplegen:

2018-01 Ethische code