Introductie Offshore olie en gas

Al decennia lang onttrekt de mensheid olie en gas op zee als energiebron en om andere producten te produceren. In deze tweedaagse training leert u de basisprincipes van de offshore olie- en gasindustrie. Je krijgt ook inzicht in het volledige offshore-speelveld, variërend van de technische engineeringaspecten ...

Training: Introductie Offshore Safety

Veiligheid is van onmiskenbaar belang, maar handelt u dienovereenkomstig en neemt u de juiste voorzorgsmaatregelen op het werk? De training 'Inleiding tot offshore veiligheid' biedt een verfrissend inzicht in verschillende veiligheidsaspecten, variërend van theorieën en methoden tot praktische maatregelen die gevolgen hebben voor uw dagelijkse werkprocessen. De lezingen geven uitleg over de algemene veiligheidsaspecten, theorieën en methoden, ...

Cursus Introductie Offshore Wind

De vraag naar windenergie stijgt en vergt een uitgebreide samenwerking tussen verschillende partijen. Voor de communicatie tussen deze partijen is het essentieel om een ​​gemeenschappelijke taal te spreken. Daarom behandelt deze training de technische basisaspecten van een offshore windmolenpark. Verder gaat de training dieper in op de invloed van de samenleving en op politieke beslissingen over de ontwikkeling van offshore windenergie. De lezingen richten zich op theorie, industriepraktijk en ...

Cursus: Olie- en gas-energietransitie

Hoewel olie en gas de afgelopen decennia de belangrijkste betrouwbare energiebron zijn geweest, heeft de roep om gebruik van hernieuwbare energie ertoe bijgedragen dat de olie- en gasindustrie haar toekomstige strategie heroverweegt. De industrie staat nu voor een overgang naar het gebruik van hernieuwbare energie. De olie- en gasenergietransitie ...

Inleiding tot Fidic in Offshore Wind

Het FIDIC Yellow Book-contract is het meest gebruikte contracttype op de offshore windmarkt. Het wordt toegepast voor overeenkomsten voor de levering van windturbines, evenals contracten voor engineering, inkoop en ontwerp en bouw (D&B) voor het saldo van de fabriek. Raak vertrouwd met de FIDIC Algemene voorwaarden en begrijp hoe en wanneer u deze kunt gebruiken om ...

Inleiding tot contractering in offshore wind

Belangrijke beslissingen over contractbeheer worden al vóór de bouwfase genomen en worden gedurende het hele project voortgezet. Om weloverwogen beslissingen te nemen over contracting, behandelt deze cursus contractontwerp in alle hoofdfasen van de levenscyclus van een windpark. De belangrijkste fasen omvatten projectinitiatie, ontwerp, inkoop, constructie en exploitatie en onderhoud. De cursus richt zich op de mogelijke beslissingen die u kunt nemen over een 'vorm van ...

Cursus Offshore Wind Basics

De offshore windindustrie heeft de afgelopen vijf jaar een enorme verandering ondergaan, zowel in de omvang als in het aantal van deze projecten, dat zelfs de bedrijven in de sector zelf heeft verrast. Daarom moeten bedrijven en personeel dit snelle tempo bijhouden om hun concurrentievoordeel te behouden. Tijdens de 'Offshore Wind ...

Offshore windvervoer en logistiek

De ontwikkeling van offshore windparken is tegenwoordig een populair onderwerp. Een groot offshore windpark huisvest rond 150 windturbines en de gondel van een enkele windturbine kan al tot 65,000 individuele onderdelen bevatten. Al deze onderdelen moeten in een complexe, tijdkritische logistieke keten van de leverancier naar het offshore windpark worden getransporteerd. Deze ketting ...

Masterclass North Sea Energy

Het uitdagende gebied van offshore-energie is zeer multidisciplinair. Door een gemeenschappelijke taal te delen, kunnen mensen met verschillende achtergronden geweldige technische resultaten behalen. In deze driedaagse cursus krijgen deelnemers inzicht in de toekomst van de offshore-energie-industrie in de Noordzee. Deelnemers leren waarom en hoe potentiële samenwerking tussen en tussen sectoren en ...

Baanfundaties voor offshore windturbines

De offshore windsector stijgt wereldwijd, met een gestage trend naar installaties in diepere wateren en zwaardere omgevingen. Deze cursus behandelt een van de belangrijkste uitdagingen van een dergelijke trend: de optimalisatie van funderingssystemen. De cursus behandelt geotechnische kennis die relevant is voor het ontwerp van funderingen voor windturbines, met een focus op grote diameter ...